Automatisering

Koble dine apper og automatiser flyten.

Vi hjelper bedrifter å kartlegge digitale verktøy, muligheter for automatisering og oppsett av løsning.

I en bedrift i dag, uansett om man er liten eller stor, så gå det store mengder data mellom avdelingene og verktøyene. Mye av dataen overføres manuelt med menneskelig kraft og andre data blir ikke satt i system eller brukt. Bedrifter i dag har i stor grad behov for å automatisere mer for å frigjøre mer av egen arbeidstid, få konsisten i dataen og redusere potensielle menneskelig feil i overføringene.

Hvis du ønsker å redusere arbeidstid som blir brukt til manuelt arbeid og få bedre konsistens og innsikt i overføring av data – er automatisering helt avgjørende. Det finnes manage områder som kan automatiseres innen salg, markedsføring, produksjon, prosjekt, kommunikasjon – og med våre løsninger så kan man automatisere nesten alt. Appflyt hjelper deg å kartlegge hva som kan automatiseres og hvordan dataen kan settes i system.

Apper vi støtter

Automatisering og analyse
Brukt av 20000 bedrifter og støtter 300+ apper

Automatisering forenklet
Mer enn 1 mill brukere og støtter 2000+ apper

Hva kan vi hjelpe med