Kontrakt og betaling

Den enklere måten å få signaturer på.

Vi hjelper bedrifter å digitalisere sine tilbud, kontrakter og ordrer for standardnisering og effektivisering av arbeid.

I en bedrift er det mange tilbud, ordrer og avtaler som går fra salg og markedsavdelingen. Mye av tiden er brukt på å skrive manuelt innhold i slike dokumenter, følge dem opp med kunden, purringer og betalinger. Ved å sentralisere dokumenthåndtering og la systemet passe på påminnelser og betaling vil man kunne spare veldig mye tid for ansatte og bedriften generelt.

Hvis du skal jobbe effektivt og ha standardnisert håndtering av det man kaller kritiske dokumenter så er et CLM (Contract Lifecycle Management) – system helt avgjørende. Ulike personer og enheter er ansvarlige for kontrakter noe som gjør det utfordrende å holde oversikt ten et godt system for kontraktforvaltning. Appflyt hjelper med å legge over til et nytt system og standardnisering av dokumenthåndteringen for deg.

  • Appflyt sin jobb er å sikre at du og din bedrift kommer i gang på en enkel og profesjonell måte.
  • Veiledning i bruk av verktøyet, opplæring av nøkkelpersoner er en viktig del av prosessen.
  • Vi gjør jobben med oppsett, struktur, integrasjoner og migrering av data slik at overgangen er komplett.
  • Med support og oppfølging analyserer vi bruk av verktøyene og gjør optimalisering og forbedrelser.

Apper vi støtter

Pandadoc logo

Kontrakt og betaling
Brukt av 16.000 bedrifter

Fordel
Knytt Kontrakt og CRM

  • Fyller ut automatisk innholdet i kontrakten fra CRM.
  • Bytter status på kunden automatisk når signert.

Fordel
Knytt Kontrakt og Betaling

  • Synkroniserer kontraktdetaljer og status.
  • Send automatisk betalingsinformasjon.

Fordel
Knytt Kontrakt og Prosjekt

  • Synkroniser status på kontrakter og dokumenter
  • Lager linker til prosjektets dokumenter.

Hva kan vi hjelpe med