Prosjektstyring

Digitalisering av oppgaver og prosesser.

Vi hjelper bedrifter å komme i gang med å sette organisasjon, drift og produksjon i system.

I en bedrift er det mange oppgaver og prosesser som det kan være utfordrende å holde oversikt over og å vite hvor prosesser bør forbedres eller forandres. Med mange forskjellige roller og ansvarsområder er det viktig å digitalisere alle stegene og være synkronisert med alle. La oss hjelpe dere å sette opp arbeidsflyt og digitalisering for morgendagens effektivisert drift!

Hvis du skal jobbe effektivt og ha oversikt på oppgaver og prosesser et et prosjektstyringsverktøy helt avgjørende. Det finnes mange prosjektstyringsverktøy på markedet og mange av dem er spesialisert på forskjellige bransjer noe som skaper utfordringer å finne riktig verktøy og begrensninger. Appflyt hjelper med å å skape et digitalt område for deres prosjekter og produksjoner, knytter informasjon med andre systemer og effektiviserer det daglige arbeidet.

Apper vi støtter

Jira logo

IT og Service prosjektstyring
Brukt av 75.000 bedrifter fra 122 land

Produkt og Markedsføring prosjektstyring
Brukt av 100.000 bedrifter fra 179 land

Fordel
Knytt CRM og Kontrakt

  • Fyller ut automatisk innholdet i kontrakten fra CRM.
  • Bytter status på kunden automatisk når signert.

     

Fordel
Knytt CRM og Support

  • Synkroniser kundedata, produkter og status.
  • Registrer mersalg i CRM fra Supportverktøyet.

Fordel
Knytt CRM og Prosjekt

  • Synkroniser kundedata, prosjekter og status.
  • Se og registrer issues som ligger på kunden i CRM.

Hva kan vi hjelpe med